Chờ đến ngày nở hoa

Tóm tắt

Đất nước của Mặt trời và Ánh sáng, vương quốc Vestar. Đất nước của lửa và sự thuần khiết, đế quốc Younghwa, đã quyết định chấm dứt một cuộc chiến lâu dài giữa các nước bằng cách thành lập một hiệp ước hòa bình. Theo yêu cầu của hiệp ước, Leeyeon, với tư cách là đại diện của Đế quốc Younghwa, sẽ cử đến vương quốc Vestar. Ở đó, anh ấy đã gặp Calix...

Danh sách chương

LikePAGEđể ủng hộ DichTruyen nhé

Bình luận

nhiKhách Lạ15 ngày trướcChapter 0
mong quá đi

    Bình luận Facebook

    DichTruyen.Info

    Web đọc truyện tranh online

    Facebook: