Tiến Hóa Cuồng Triều

Tóm tắt

Sau khi Đoạn Phi ở kiếp trước chết đi thì không ngờ lại trọng sinh về 20 năm trước, ngay trước mấy tiếng then chốt khi tai họa tiến tới. Chuyện mà 20 năm qua Đoạn Phi hối hận cuối cùng cũng có thể cứu vãn, lợi dụng kiến thức của kiếp trước để trang bị bản thân của hiện tại thật tốt, Đoạn Phi khi có được tiến hóa thì không ngừng nâng cao sức mạnh của mình. Một Đoạn Phi vốn chỉ sống tạm bợ ở kiếp trước nhưng giờ đây lại trở thành anh hùng của thế giới.

Danh sách chương

LikePAGEđể ủng hộ DichTruyen nhé

Bình luận

QartKhách Lạ23:55 01/04Chapter 21
Muốn giúp web nhưng nghèo không xu đinh túi
  Bi beoKhách Lạ00:37 17/03Chapter 10
  H

   Bình luận Facebook

   DichTruyen.Info

   Web đọc truyện tranh online

   Facebook: