Mathematical Girls: Các định lý bất toàn của Gödel

Tóm tắt

Tôi cùng 3 cô gái dễ thương nhất quả đất khám phá thế giới vô tận của Toán học.  Câu chuyện đồng thời vinh danh nhà Toán học kiệt xuất của nhân loại, Kurt Gödel.

Danh sách chương

LikePAGEđể ủng hộ DichTruyen nhé

Bình luận

Bình luận Facebook

DichTruyen.Info

Web đọc truyện tranh online

Facebook: