Đạo Sĩ Ma Pháp Dị Thế Giới

Tóm tắt

Nhất đại Đạo Tôn Trương Đạo Lăng bởi vì người mang dị bảo Thái Cực Hồn thạch vì chúng tiên thần chỗ ghen, bị thiết kế lấy người trong lòng làm dẫn phục sát. Trương Đạo Lăng dẫn bạo Nguyên Thần cùng người khác tiên thần đồng quy vu tận, lại bởi vì Thái Cực Hồn thạch che chở chuyển sinh đến Kiếm cùng ma pháp thế giới khác. Trở thành Bạo Phong Vương nước Tứ đại tướng quân một trong —— Long huyết nhà ấu tử, người mang đạo thuật Trương Đạo Lăng tại ma pháp này thế giới lại sẽ đi về phương nào đâu?

Danh sách chương

LikePAGEđể ủng hộ DichTruyen nhé

Bình luận

Bình luận Facebook

DichTruyen.Info

Web đọc truyện tranh online

Facebook: