NHÓM DỊCH:
Chan Dandelion
3 truyện
Last updated: 24/10/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Mình thường sưu tầm truyện trên kumanga và manhwatop để dịch truyện. Luôn ưu tiên mỗi ngày lên ít nhất 1 chap, còn bên web lên chậm thì không có chap nào =)))