NHÓM DỊCH:
Chemmy
1 truyện
Last updated: 11/07/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Mình là một đứa chơi hệ solo. Mình làm chỉ vì đam mê, đơn giản là vì muốn thầu mấy bộ art đẹp, nội dung tốt.