NHÓM DỊCH:
DAMLORD
6 truyện
Last updated: 23/09/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm chuyên thể loại manga yaoi, yuri.