NHÓM DỊCH:
Mạn Thiên Tinh
Last updated: 01/01/1970
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm mình hiện đang làm chủ yếu prologue. Nhưng đã có một số tác phẩm rồi. Nhóm mình thành lập từ 23/06/2021 nên tiềm lực còn yếu, rất mong mọi người ủng hộ nhóm!

Không tìm thấy truyện nào thảo điều kiện.

';