Minh Nguyệt Cung là nhóm mới chuyên về manhua thể loại huyền nhuyễn, tu tiên, xuyên không, dị giới. Hiện đang dịch solo không chuyên nghiệp lắm nhưng thích dịch truyện nào thì dịch : ).
Danh sách truyện

Tứ Hải Liệt Quốc Yêu Hiệp Truyện

Yêu thú cùng nhân loại cộng sinh trên Long Hữu đại lục, Thượng Cổ Long Mẫu A Mạn La, vài vạn năm đều một mực thủ hộ đại lục chúng sinh. Mà thiên hạ yêu thú đứng đầu Yêu Hoàng không ai khác là Lạc Già, vì đánh bại Long Mẫu triệu tập Yêu tộc đại quân không ngừng xâm lược đại lục. Long Mẫu phái hạ Cửu Đại Long Tử giúp đỡ trợ ...
Đã cập nhật đến Chap 1
Xem nhiều nhất