THỂ LOẠI:
Đam Mỹ
467 truyện
Last updated: 27/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Truyện tình cảm giữa nam và nam.
';