THỂ LOẠI:
Đam Mỹ
370 truyện
Last updated: 28/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Truyện tình cảm giữa nam và nam.
';