THỂ LOẠI:
Psychological
720 truyện
Last updated: 20/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)
';