THỂ LOẠI:
Slice of Life
2,494 truyện
Last updated: 27/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Nói về cuộc sống đời thường
';