THỂ LOẠI:
Soft Yaoi
148 truyện
Last updated: 25/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Boy x Boy. Nặng hơn Shounen Ai tí.
';