THỂ LOẠI:
Soft Yaoi
121 truyện
Last updated: 27/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Boy x Boy. Nặng hơn Shounen Ai tí.
';