Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện [chap 36]

[Cập nhật lúc: 22/07/2021 00:00:45]

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 1

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 2

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 3

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 4

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 5

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 6

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 7

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 8

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 9

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 10

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 11

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 12

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 13

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 14

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 15

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 16

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 17

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 18

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 19

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 20

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 21

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 22

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 23

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 24

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 25

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 26

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 27

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 28

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 29

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 30

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 31

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 32

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 33

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 34

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 35

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 36

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 37

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 38

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 39

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 40

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 41

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 42

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 43

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 44

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 45

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 46

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 47

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 48

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 49

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 50

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 51

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 52

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 53

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 54

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 55

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 56

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 57

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 58

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 59

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 60

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 61

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 62

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 63

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 64

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 65

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 66

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 67

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 68

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 69

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36 - 70

Tôi Sẽ Chỉ Sống Như Một Nhân Vật Phản Diện chap 36

Chap Trước
Chap Sau
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorKhách Lạ
h Trả lời Báo vi phạm
cho mik hỏi tên truyện với, mik nhớ là
nu9 tóc đỏ hay sao ý đang học ở trong đau mik nhớ là đạo chúa j đó cô ấy bị 1 ông già gọi tới trước mặt nhiều người hỏi tại sao tối qua lại gọi cái con tóc vàng cùng thi chức j mà tối cao tới để chử rồi đánh, thật ra là cô tóc vàng tự tìm đến rồi chửi nu9, ko chửi lại rồi nói nu9 lm j mà để vị hôn thê của mik mà để vị hôn thê đi tỏ tình con tóc vàng xong nu9 cứ việc lấy thàng rác rưởi đó, rác thì chỉ nên bỏ vào thùng rác, rồi con tóc vàng tức lên tát nu9 thì bị nu9 nắm tóc mái kéo xuống
nu9 ko học ở đấy nữa mà đi nơi khác ai ngờ gặp ngay vị hôn phu của mik thế là có 1 màn rược đuổi , nu9 yêu cầu hủy hôn mik chỉ nhớ tối đó thôi còn na9 có tóc đen ý thank
AuthorKhách Lạ
meow Trả lời Chapter 35Báo vi phạm
hóng hihiemo
AuthorKhách Lạ
n Trả lời Chapter 25Báo vi phạm
dễ thươn qá
AuthorThành viên
Nguyễn Vy Trả lời Báo vi phạm
TRẢ LỜI Tui là hủ nữ Tui là hủ nữ Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên mới phải gửi vô đây, mong là không ai đọc đc, nếu lỡ đọc rồi thì xin lỗi bạn rất nhiều..!!! TRẢ LỜIemoTui là hủ nữ Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên mới phải gửi vô đây, mong là không ai đọc đc, nếu lỡ đọc rồi thì xin lỗi bạn rất nhiều
 • Author
  GnrtThành viên 1 giây trướcChapter 35Báo vi phạm
  Bình luận liên quan đến truyện hay cái gì đó hợp lý xíu đi bạn ơi. Hơi sức đâu lại đi tin mấy cái bài nhảm nhí này? Làm gì có chuyện đó được? Bạn tin mấy cái đó thì mình cũng không hiểu bạn nghĩ gì luôn :)) (không có ý gây war nhưng thấy có vài bạn cũng copy bài này nên nói cho bạn nhận ra là KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU)
 • Author
  FuKhách Lạ 1 giây trướcBáo vi phạm
  Ai đọc được bình luận này sẽ k bị vĩnh viễn k bị nguyền rủa và sẽ sống hp suốt đời
 • Author
  FuKhách Lạ 1 giây trướcChapter 35Báo vi phạm
  Súc vật
AuthorThành viên
Slive Trả lời Chapter 35Báo vi phạm
Hóng
AuthorKhách Lạ
Mee mee Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
emoAww truyện hay quá đi.
AuthorKhách Lạ
Tui là dân ngôn nè Trả lời Chapter 26Báo vi phạm
Harry mau cứu chj nhà đi kìa;-;
AuthorKhách Lạ
MMMM Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
Cho zừaaaaaaaaaaaaa
AuthorThành viên
Ls Trả lời Chapter 29Báo vi phạm
Harry cưng quá
AuthorKhách Lạ
Ngân Trả lời Chapter 29Báo vi phạm
Waoo Harry đảk bị dính ngãi heo :))
AuthorKhách Lạ
Nại Hà Trả lời Chapter 29Báo vi phạm
Na9 đúng chuẩn gu tiu
AuthorThành viên
Vũ Phương Linh Trả lời Chapter 16Báo vi phạm
nv cũng bị bà tác giả cho làm tiên nữ phép thuật winsemo
AuthorKhách Lạ
Lili Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
Mặt của 2 ngừi đỏ ửng lên rồi kìa
AuthorKhách Lạ
Kiririn Trả lời Chapter 3Báo vi phạm
hay quá đi