Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua
Trạng tháiĐang tiến hành
Nhóm dịchĐang Cập Nhật
Lượt xem879,037
Theo dõi414
Một tai nạn xe hơi cho phép cô vượt qua thế giới phép thuật, và cô được hoàng ...... đế nhận làm công chúa trong một cuộc thi. Tuy nhiên, các công chúa khá đều sống trong lâu đài được cung cấp đầy đủ người hầu,t iền tài. Tại sao đến lượt cô lại sống trong một ngôi nhà củi đổ nát và bị các công chúa khác đánh đập? Không, cô muốn đánh trả! Khi nhìn thấy sự cô chống trả lại, gương mặt băng của hoàng đế hơi nhếch lên: "Ngươi khá thú vị, xem ra còn có chút tác dụng ." Xem thêm

Tập
Cập nhật
Lượt xem
14/08/21
1,553
11/08/21
1,165
09/08/21
1,163
08/08/21
1,021
07/08/21
1,179
03/08/21
1,355
02/08/21
1,127
02/08/21
1,240
01/08/21
1,386
22/07/21
1,703
19/07/21
1,671
18/07/21
1,705
13/07/21
1,955
10/07/21
1,922
09/07/21
1,730
08/07/21
1,827
07/07/21
2,015
06/07/21
2,190
29/06/21
3,393
28/06/21
2,895
27/06/21
3,076
22/06/21
3,538
21/06/21
3,477
17/06/21
3,806
16/06/21
3,431
14/06/21
3,700
10/06/21
3,990
07/06/21
4,476
06/06/21
4,228
04/06/21
5,041
02/06/21
4,483
30/05/21
4,390
29/05/21
3,560
27/05/21
4,253
26/05/21
3,849
23/05/21
4,923
21/05/21
4,501
17/05/21
5,434
16/05/21
4,489
12/05/21
5,269
09/05/21
3,401
07/05/21
3,497
06/05/21
3,232
05/05/21
3,269
04/05/21
3,245
04/05/21
2,553
02/05/21
2,824
28/04/21
2,915
26/04/21
2,875
24/04/21
2,857
23/04/21
2,656
19/04/21
3,125
18/04/21
3,075
15/04/21
3,017
12/04/21
3,173
11/04/21
3,104
09/04/21
3,030
06/04/21
3,024
03/04/21
3,239
01/04/21
3,261
28/03/21
3,219
27/03/21
2,997
25/03/21
3,400
24/03/21
3,530
24/03/21
2,907
19/03/21
3,504
16/03/21
3,619
14/03/21
3,372
13/03/21
3,452
09/03/21
3,569
06/03/21
3,550
04/03/21
11,577
02/03/21
3,062
27/02/21
3,655
27/02/21
2,982
23/02/21
4,089
23/02/21
3,023
23/02/21
2,865
15/02/21
4,046
15/02/21
3,154
15/02/21
2,747
07/02/21
3,422
05/02/21
3,598
04/02/21
3,420
01/02/21
3,692
30/01/21
3,340
27/01/21
3,126
25/01/21
2,873
23/01/21
2,944
20/01/21
3,251
19/01/21
3,234
16/01/21
3,564
14/01/21
2,697
10/01/21
2,389
08/01/21
2,602
06/01/21
2,200
03/01/21
2,206
01/01/21
2,202
30/12/20
21,986
27/12/20
6,829
25/12/20
2,138
23/12/20
2,095
20/12/20
2,147
18/12/20
2,081
16/12/20
2,561
14/12/20
2,155
11/12/20
2,070
09/12/20
2,012
06/12/20
1,964
04/12/20
2,159
03/12/20
2,112
29/11/20
1,906
28/11/20
2,002
27/11/20
1,986
24/11/20
2,129
22/11/20
1,885
19/11/20
1,953
15/11/20
1,971
13/11/20
1,900
11/11/20
1,989
08/11/20
1,956
06/11/20
2,085
04/11/20
2,034
02/11/20
2,051
30/10/20
2,246
29/10/20
1,873
27/10/20
2,908
23/10/20
2,065
21/10/20
1,927
19/10/20
1,967
16/10/20
1,983
15/10/20
2,729
11/10/20
3,873
08/10/20
2,062
08/10/20
2,083
06/10/20
1,852
06/10/20
1,880
04/10/20
1,965
03/10/20
1,977
02/10/20
2,047
29/09/20
2,262
27/09/20
2,071
27/09/20
1,910
25/09/20
1,958
22/09/20
2,286
21/09/20
1,994
19/09/20
2,423
18/09/20
2,003
15/09/20
1,986
14/09/20
9,201
29/08/20
2,681
11/09/20
1,851
08/09/20
1,907
06/09/20
1,912
06/09/20
4,184
04/09/20
1,769
03/09/20
1,809
01/09/20
1,894
31/08/20
1,929
30/08/20
1,875
29/08/20
1,882
28/08/20
2,018
25/08/20
1,900
23/08/20
2,005
22/08/20
2,172
20/08/20
2,014
18/08/20
2,014
16/08/20
2,197
15/08/20
2,034
11/08/20
2,148
09/08/20
1,943
08/08/20
1,984
04/08/20
2,031
01/08/20
2,063
01/08/20
2,308
31/07/20
2,083
28/07/20
2,062
28/07/20
1,966
26/07/20
2,243
25/07/20
2,124
21/07/20
2,129
20/07/20
2,367
17/07/20
1,922
15/07/20
2,059
11/07/20
2,250
09/07/20
1,998
07/07/20
2,023
04/07/20
2,010
02/07/20
2,061
30/06/20
2,013
28/06/20
1,979
27/06/20
2,080
27/06/20
1,928
24/06/20
2,042
22/06/20
2,665
14/06/20
2,450
14/06/20
2,026
13/06/20
2,071
13/06/20
1,983
10/06/20
2,048
07/06/20
1,969
05/06/20
1,939
03/06/20
2,027
31/05/20
1,933
29/05/20
2,062
27/05/20
1,984
24/05/20
2,130
22/05/20
2,083
20/05/20
1,989
18/05/20
2,048
15/05/20
1,972
13/05/20
1,969
11/05/20
1,993
08/05/20
2,107
06/05/20
2,173
04/05/20
2,215
03/05/20
2,023
01/05/20
2,077
28/04/20
1,962
25/04/20
2,123
23/04/20
2,035
21/04/20
2,031
18/04/20
2,057
17/04/20
2,069
14/04/20
2,156
12/04/20
2,761
09/04/20
1,940
08/04/20
2,091
04/04/20
2,032
02/04/20
2,100
30/03/20
1,994
29/03/20
2,027
29/03/20
2,027
26/03/20
2,110
24/03/20
2,094
23/03/20
2,031
20/03/20
1,955
18/03/20
2,107
15/03/20
2,250
13/03/20
2,116
10/03/20
2,164
10/03/20
2,369
08/03/20
2,349
04/03/20
2,301
01/03/20
2,420
29/02/20
2,119
27/02/20
2,037
22/02/20
2,052
22/02/20
2,141
19/02/20
2,253
16/02/20
2,165
16/02/20
2,084
13/02/20
2,115
12/02/20
2,178
12/02/20
2,356
12/02/20
2,256
12/02/20
1,998
12/02/20
2,003
12/02/20
2,079
12/02/20
2,073
12/02/20
1,929
12/02/20
1,968
12/02/20
2,027
12/02/20
2,059
12/02/20
2,311
12/02/20
2,178
12/02/20
2,107
12/02/20
2,018
12/02/20
2,016
12/02/20
2,024
12/02/20
2,052
12/02/20
2,060
12/02/20
2,118
12/02/20
2,094
12/02/20
2,204
12/02/20
2,056
12/02/20
2,062
12/02/20
2,100
12/02/20
2,028
12/02/20
2,049
12/02/20
2,019
12/02/20
2,146
12/02/20
2,165
12/02/20
2,127
12/02/20
2,269
12/02/20
2,163
12/02/20
2,206
12/02/20
2,163
12/02/20
2,184
12/02/20
2,327
12/02/20
2,286
12/02/20
2,267
12/02/20
2,370
12/02/20
2,433
12/02/20
2,511
12/02/20
2,426
12/02/20
2,292
12/02/20
2,182
12/02/20
2,315
12/02/20
2,431
12/02/20
2,338
12/02/20
2,429
12/02/20
2,360
12/02/20
2,479
12/02/20
2,671
12/02/20
2,451
12/02/20
2,626
12/02/20
2,538
12/02/20
2,579
12/02/20
2,612
12/02/20
2,765
12/02/20
2,845
12/02/20
2,982
12/02/20
3,027
12/02/20
3,054
12/02/20
2,826
12/02/20
2,948
12/02/20
3,006
12/02/20
3,079
12/02/20
3,197
12/02/20
3,443
12/02/20
3,295
12/02/20
3,518
12/02/20
3,410
12/02/20
3,560
12/02/20
3,481
12/02/20
3,721
12/02/20
3,614
12/02/20
3,736
12/02/20
3,922
12/02/20
3,975
12/02/20
4,392
12/02/20
4,357
12/02/20
4,301
12/02/20
4,619
12/02/20
4,200
12/02/20
4,491
12/02/20
4,533
12/02/20
4,649
12/02/20
4,811
12/02/20
4,981
12/02/20
5,627
12/02/20
5,837
12/02/20
8,329
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 330Báo vi phạm
ba đời nhà tướng quân Joe đều làm nghề nôngemo
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 326Báo vi phạm
tui chỉ mới biết thập tam muội của Thu Trang vs Tiến Luật thoi
ko ngờ hôm nay lại có thập tam ca thật là mở mang tầm mắt
AuthorKhách Lạ
Trả lời Báo vi phạm
các bạn ơi giúp mk vs mk đọc 1 bộ truyện manga trên nett 1 thời gan nó bị sập xong lịch sử đọc mất lun nội dung là nam chính là minh tinh đến trường nữ chính đóng phim nữ chính cx làm diễn viên quần chúng rùi sau đó bla bla...,,2 người iu nhau thế á chỉ đến đấy thôi lâu ra chap mới quá mà (mình nhớ tên truyện có số 0)
 • Author
  KIDKhách Lạ 1 giây trướcChapter 316Báo vi phạm
  bạn có nhớ thể loại hay những j liên quan đến truyện nữa ko ạ
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 315Báo vi phạm
nguy hiểm ghê lun á
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 314Báo vi phạm
mãi mới nhận ra nhau emo
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 313Báo vi phạm
đáng yêu quéemoemo
AuthorKhách Lạ
lourar Trả lời Chapter 313Báo vi phạm
yêu nhóm emo
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 312Báo vi phạm
emoemoemoemo
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 311Báo vi phạm
tự nhiên lại thích cặp phụ hoàng vs Tiêu Dật thế nhể
 • Author
  VyKhách Lạ 1 giây trướcChapter 316Báo vi phạm
  Cùng cp nào! emo
AuthorThành viên
Hoa Tranh Ngoc Trả lời Báo vi phạm
Truyện hay không mọi người ơiii cho em cái review có động lực đọc ạaaa
 • Author
  KIDKhách Lạ 1 giây trướcChapter 308Báo vi phạm
  rất hay !!!!emo
AuthorKhách Lạ
KID Trả lời Chapter 306Báo vi phạm
Hóng chap mới nè

emoemo
AuthorThành viên
Coan Hủ Troong Soáng Trả lời Chapter 305Báo vi phạm
Hóngemo
AuthorKhách Lạ
Loading... Trả lời Báo vi phạm
:33
AuthorKhách Lạ
Khách Vip của truyện Trả lời Báo vi phạm
Ra nhanh điii :
AuthorKhách Lạ
alibaba cậu vàng Trả lời Báo vi phạm
hay hay hay hayemo quá đê